Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
Parashat Vaera
Parashat Vaera
Jan 5 all-day
Torah: Exodus 6:2 – 9:35 Haftarah: Ezekiel 28:25 – 29:21 http://hebcal.com/s/vaera
6
7
Rosh Chodesh Sh’vat
Rosh Chodesh Sh’vat
Jan 7 all-day
Beginning of new Hebrew month of Sh’vat http://hebcal.com/h/rosh-chodesh-shvat
8
9
10
11
12
Parashat Bo
Parashat Bo
Jan 12 all-day
Torah: Exodus 10:1 – 13:16 Haftarah: Jeremiah 46:13 – 46:28 http://hebcal.com/s/bo
13
14
15
16
17
18
19
Parashat Beshalach
Parashat Beshalach
Jan 19 all-day
Torah: Exodus 13:17 – 17:16 Haftarah: Judges 4:4 – 5:31 http://hebcal.com/s/beshalach
20
21
22
23
24
25
26
Parashat Yitro
Parashat Yitro
Jan 26 all-day
Torah: Exodus 18:1 – 20:23 Haftarah: Isaiah 6:1 – 7:6; 9:5 – 9:6 http://hebcal.com/s/yitro
27
28
29
30
31