גמר חתימה טובה Gmar Chatimah Tova
May you be inscribed in the Book of Life for Good