Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2
25th of Adar I, 5779
Parashat Vayakhel
Parashat Vayakhel
Mar 2 all-day
Torah: Exodus 35:1 – 38:20 Maftir: Exodus 30:11 – 30:16 | Shabbat Shekalim Haftarah: II Kings 12:1 – 12:17 | Shabbat Shekalim http://hebcal.com/s/vayakhel
Havdalah (50 min) 6:34 pm
Havdalah (50 min) @ Southend-on-Sea
Mar 2 @ 6:34 pm – 6:34 pm
 
7
30th of Adar I, 5779
Rosh Chodesh Adar II
Rosh Chodesh Adar II
Mar 7 all-day
Beginning of new Hebrew month of Adar II (on leap years) http://hebcal.com/h/rosh-chodesh-adar-ii
8
1st of Adar II, 5779
Rosh Chodesh Adar II
Rosh Chodesh Adar II
Mar 8 all-day
Beginning of new Hebrew month of Adar II (on leap years) http://hebcal.com/h/rosh-chodesh-adar-ii
Candle lighting 5:35 pm
Candle lighting @ Southend-on-Sea
Mar 8 @ 5:35 pm – 5:35 pm
 
9
2nd of Adar II, 5779
Parashat Pekudei
Parashat Pekudei
Mar 9 all-day
Torah: Exodus 38:21 – 40:38 Haftarah: I Kings 7:51 – 8:21 http://hebcal.com/s/pekudei
Havdalah (50 min) 6:47 pm
Havdalah (50 min) @ Southend-on-Sea
Mar 9 @ 6:47 pm – 6:47 pm
 
16
9th of Adar II, 5779
Parashat Vayikra
Parashat Vayikra
Mar 16 all-day
Torah: Leviticus 1:1 – 5:26 Maftir: Deuteronomy 25:17 – 25:19 | Shabbat Zachor Haftarah: I Samuel 15:2 – 15:34 | Shabbat Zachor http://hebcal.com/s/vayikra
Havdalah (50 min) 6:59 pm
Havdalah (50 min) @ Southend-on-Sea
Mar 16 @ 6:59 pm – 6:59 pm
 
20
13th of Adar II, 5779
Erev Purim
Erev Purim
Mar 20 all-day
Purim is one of the most joyous and fun holidays on the Jewish calendar http://hebcal.com/h/purim
Ta’anit Esther
Ta’anit Esther
Mar 20 all-day
Fast of Esther http://hebcal.com/h/taanit-esther
21
14th of Adar II, 5779
Purim
Purim
Mar 21 all-day
Purim is one of the most joyous and fun holidays on the Jewish calendar http://hebcal.com/h/purim
23
16th of Adar II, 5779
Parashat Tzav
Parashat Tzav
Mar 23 all-day
Torah: Leviticus 6:1 – 8:36 Haftarah: Jeremiah 7:21 – 8:3; 9:22 – 9:23 http://hebcal.com/s/tzav
Havdalah (50 min) 7:10 pm
Havdalah (50 min) @ Southend-on-Sea
Mar 23 @ 7:10 pm – 7:10 pm
 
30
23rd of Adar II, 5779
Parashat Shmini
Parashat Shmini
Mar 30 all-day
Torah: Leviticus 9:1 – 11:47 Maftir: Numbers 19:1 – 19:22 | Shabbat Parah Haftarah: Ezekiel 36:16 – 36:38 | Shabbat Parah http://hebcal.com/s/shmini
Havdalah (50 min) 7:22 pm
Havdalah (50 min) @ Southend-on-Sea
Mar 30 @ 7:22 pm – 7:22 pm