Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
5
28th of Tevet, 5779
Parashat Vaera
Parashat Vaera
Jan 5 all-day
Torah: Exodus 6:2 – 9:35 Haftarah: Ezekiel 28:25 – 29:21 http://hebcal.com/s/vaera
Havdalah (50 min) 4:59 pm
Havdalah (50 min) @ Southend-on-Sea
Jan 5 @ 4:59 pm – 4:59 pm
 
7
1st of Sh’vat, 5779
Rosh Chodesh Sh’vat
Rosh Chodesh Sh’vat
Jan 7 all-day
Beginning of new Hebrew month of Sh’vat http://hebcal.com/h/rosh-chodesh-shvat
12
6th of Sh’vat, 5779
Parashat Bo
Parashat Bo
Jan 12 all-day
Torah: Exodus 10:1 – 13:16 Haftarah: Jeremiah 46:13 – 46:28 http://hebcal.com/s/bo
Havdalah (50 min) 5:08 pm
Havdalah (50 min) @ Southend-on-Sea
Jan 12 @ 5:08 pm – 5:08 pm
 
19
13th of Sh’vat, 5779
Parashat Beshalach
Parashat Beshalach
Jan 19 all-day
Torah: Exodus 13:17 – 17:16 Haftarah: Judges 4:4 – 5:31 http://hebcal.com/s/beshalach
Havdalah (50 min) 5:19 pm
Havdalah (50 min) @ Southend-on-Sea
Jan 19 @ 5:19 pm – 5:19 pm
 
26
20th of Sh’vat, 5779
Parashat Yitro
Parashat Yitro
Jan 26 all-day
Torah: Exodus 18:1 – 20:23 Haftarah: Isaiah 6:1 – 7:6; 9:5 – 9:6 http://hebcal.com/s/yitro
Havdalah (50 min) 5:31 pm
Havdalah (50 min) @ Southend-on-Sea
Jan 26 @ 5:31 pm – 5:31 pm